Csapatunk

Ismerkedjen meg a Selfmapping HR Solutions csapatával! Sokszínű, dinamikus, projektszemléletű teamként dolgozunk.

Dr. Marik Ágnes

Cégvezetés

Ágnes a Selfmapping tesztjének megálmodója. Ő felel stratégiai céljaink eléréséért. A sales területre és a folyamatok fejlesztésére összpontosít a szakértői munkája mellett.

Király Barnabás

Termékfejlesztés

Barnabás klinikai szakpszichológus és tréner. A humánfejlesztésen túl szívesen foglalkozik statisztikai elemzéssel. Ő felelős azért, hogy tesztünk gyakorlatias és érvényes maradjon.

Pethő Bálint

Szakmai vezetés

Bálint munka- és szervezetpszichológus, tapasztalt tréner és coach. A szakmai csapatot irányítja, szakértőként dolgozik a projektekben, emellett a pénzügyi területért felelős.

Fodor Ákos

Üzletfejlesztés

Ákos a stratégiai tervező. Szakterülete az üzletfejlesztés, online marketing és innovatív vállalkozás. Ő koordinálta a fejlesztői csapatot, amely a Selfmappinget programozta.

Selfmapping Szakértőink

A professzionális eszközök szakértő kezekben igazi kinccsé válnak, azonban a hozzáértés hiányát nem tudják ellensúlyozni. Ezért a képzést követően a résztvevőknek elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenniük. Bemutatjuk a sikeres vizsgázókat.
Pethő Bálint

Pethő Bálint

Munka- és szervezetpszichológus & tréner & coach

“A munkám során egyénekkel, csoportokkal, szervezetekkel dolgozom. Legtöbbször olyan helyzetekben keresnek meg, amikor valamilyen oknál fogva változniuk, változtatniuk kell addigi működésükön. Legyen a fejlesztői munka coaching, tréning vagy tanácsadás, elsőként az ok és okozat, az összefüggések, kapcsolatok és hatások mélyebb megértésének igénye vezet. Azt tapasztalom hogy minden aktuális élethelyzet, nehézség vagy elakadás egy nagyobb egység részeként, annak összefüggéseiben érthető meg igazán. A Selfmapping ebben nyújt egyedülálló támogatást.”
Baranyi Zita

Baranyi Zita

Közgazdász & business coach

“Gyakran keresnek meg olyan problémával, amikor valaki felismer egy számára terhessé vált helyzetet, és támogatást kér a megoldáshoz. Hiszem, hogy coachként jelenlétem hasznos a vezetői megnyilvánulásokban, az emberi kapcsolatokban, és fontos az egyéni képességek ill. készségek fejlesztése terén. Ügyfelem sokkal gyorsabban fejleszti személyiségét, magabiztosabban, kevesebb kockázattal kezeli és éli meg a változásokat a munkájában, magánéletében egyaránt.”
Pankotai Balázs

Pankotai Balázs

Munka - és szervezet szakpszichológus & coach

“Évek óta nagyvállalati környezetben foglalkozom vezetőfejlesztéssel és változáskezeléssel. Ennek során tisztult le bennem, mi is motivál igazán: másokat fejlődni látni, és tudni, hogy ehhez nekem valamiféleképpen közöm van. Ezt a fejlődést, szintlépést úgy tudom leginkább támogatni, hogy kérdések segítségével más megvilágításba helyezem, átkeretezem az ügyfél által mondottakat, így téve számára is láthatóvá azt, ami tulajdonképpen végig ott volt a szemei előtt. Legfőbb erősségemnek a biztonságot adó, megtartó közeg megteremtését tartom, ahol lehetőség nyílik az említett fejlődésre.”
Király Zsolt

Király Zsolt

Coach & tréner & egyetemi docens

“Lassan 15 éve foglalkozom emberekkel. Közülük sokan “harcosként” tekintettek magukra munkájukban, karrierjükben. Igaz, sokuk szerintem félreértette, hogy mit jelent harcosnak lenni. Mert Dan Millman szavaival élve: “A harcos nem attól harcos, hogy feladja amit szeret, hanem hogy szereti amit csinál. Egy jó harcos nem tökéletes: nem győz mindig, nem sérthetetlen, nem érzéketlen és sosem közömbös! A jó harcos nagyon is sebezhető, testileg és lelkileg is, ez teszi őt igazán bátorrá.” Vajon Te jól értetted? “Jó harcos” vagy? Na és a csapatod? Vagy azzá szeretnétek válni, de nem tudod miben fejlődhetnétek? Nézzük meg együtt a Selfmapping segítségével!”
Pékó Éva

Pékó Éva

Coach & Tréner & Tanácsadó

„Coachként és trénerként az önismeret és önbizalom növelésében segítek, melynek jelentős hatása van a döntéshozatalra, a konfliktusos helyzetek megoldására, a hatékony kommunikációra, a csoporton belüli harmonikus viszonyok megteremtésére, az időgazdálkodásra és a teljesítménynövelésre, vagy éppen a vezetői szék tényleges elfoglalására. Abban támogatok minden hozzám fordulót, hogy teljesebben hozzáférjen a meglevő képességeihez, a képességekből kibontakozó lehetőségekhez, és aktívan tenni tudjon önmagáért, felismerje és megtapasztalja, hogy rendezője és főszereplője életének. Partner vagyok az úton, aki meghallgat, kérdez, tanít, ha kell tanácsot ad attól függően, hogy az adott pillanatban éppen mire van szükség.”
Palágyi Adrienn

Palágyi Adrienn

Karrierfejlesztési tanácsadó & felnőttoktató & KKV HR konzulens

“Személyes munkavállalói működési sajátosságok töltenek meg élettel egy szervezetet, legyen az apró vagy egészen nagy. E vezérelvem követése során lehetőségem van mind a két féllel dolgozni elsősorban a toborzási-kiválasztási és képzési folyamatokban. Praxisomban kiemelten nagy figyelemmel kísérem és segítem az egyes munkavállalók ill. klienseim egyéni karrier motivációinak, elképzeléseinek és lehetőségeinek megvalósítását, továbbfejlődésük és szakmai életútjuk kibontakozását. A személyes célok megvalósulása mentén haladva törekszem a közösségi célok megvalósítására. A Selfmapping ebben a transzformatív munkában kínál számomra egy egyedülálló és hatékony eszközrendszert.”
Dr. Brányi Olga

Dr. Brányi Olga

Pszichiáter & gyermek- és ifjúságpszichiáter & családterapeuta

“Pszichiáterként mindig az egyén szempontjait tartom szem előtt. Csaknem harminc éves pályafutásom alatt sokféle élethelyzettel találkoztam. Azt tapasztaltam, hogy a magas szintű önismerettel rendelkező emberek karrierjük építésével kapcsolatban is hatékonyabban kamatoztatják tudásukat. Fontosnak tartom az élet minden területén a rövidtávú célok mellett a hosszú távú célok kijelölését is. Ezek folyamatos szem előtt tartásával könnyebben elérhető a munka és a magánélet közti egyensúly. A Selfmapping segítségével egyszerre tekinthetőek át az aktuális állapot, az erőforrások és a fejlesztendő területek is.”
Csákvári Zsófi

Csákvári Zsófi

Klinikai szakpszichológus & tréner & integratív hipnoterapeuta

“Mindig izgalmasnak találtam, hogyan működik az emberi lélek, ezért lettem pszichológus. Aztán megtanultam, hogy a saját sorsunk alakulására van befolyásunk, és a változtatás kulcsa is saját kezünkben van. Ezért foglalkozom pszichoterápiával és lettem tréner, hogy másoknak is segítségére legyek a kulcskeresésben. A Selfmappinget azért tartom nagyon jónak, mert remek térképpel szolgál a működésünkről, és segítségével hamarabb megtalálhatjuk azokat a bizonyos kulcsokat.”
Ferentzy Zsuzsa

Ferentzy Zsuzsa

Tréner & Coach & Szupervizor

“Több mint 12 éve gyakorlom a tréner és coach hivatást. Fő területem a vezetőfejlesztés, az együttműködést az egyéni és csoport hatékonyságot előmozdító programok, az önismeret erősítése és a hatékony kommunikáció elősegítése révén. Eddig több mint 200 vezető kísérője lehettem. Az a célom, hogy ügyfeleimet egy örömteli tapasztalati tanulás folyamatában kísérjem, amelyben felfedezhetik önmagukat, megtalálhatják erősségeiket, beazonosíthatják céljaikat, és a folyamat eredményeként jobban érezzék magukat a bőrükben, könnyebben kapcsolódjanak másokhoz és sikeresebbek legyenek a munkában és a magánéletükben egyaránt. Ehhez az egyik legfontosabb kezdő lépés a pontos diagnózis. Amihez tökéletes módszernek tartom a Selfmappinget. Segítségével az ügyfél jobban rálát működésére, pontosabban látja erősségeit és gyenge pontjait. Könnyebb rátalálnia a valódi problémákra, ezáltal gyorsabb és eredményesebb folyamat érhető el.”
Saller Szilvia

Saller Szilvia

Képzési szakértő & tréner & Business Management Coach (ECA)

“Hiszek az emberben! A gyermekben, a felnőttben, a dolgozóban, a vezetőben, a magyarban, a külföldiben. Mindennapjaimban lelkesen és aktív szerepet vállalva keresem a fejlődési utakat a velem együtt haladó egyénekkel, közösségekkel. Munkám során, multinacionális vállalati környezetben különböző vezetői szintekkel, munkacsoportokkal dolgozva tettem szert széleskörű tapasztalataimra itthon és külföldön egyaránt. Súlyponti témáim a tudatosság szintjének növelése, érzelmi intelligencia fejlesztése, önmotiváció és mások motiválása, munka-magánélet egyensúly, pályaorientáció és karriertervezés. A Selfmapping kiválóan támogatja a jelen állapot gyors feltérképezését elősegítve a potenciális fejlesztési területek megvilágítását, rámutat az összefüggésekre és egyedülálló módon teszi lehetővé a fejlődés mértékének nyomonkövetését.”
Máté Barbara

Máté Barbara

Változási szakértő & coach & tréner

“Változásokat segítek egyéni, csoportos szinten. A fókuszáltság és nyitottság kettősségét használom: 1 – Fókuszáltság: Tízévnyi projektmenedzsment-tapasztalat a célirányos működésem alapja. A lassan húszévnyi tanácsadói tapasztalat rengeteg szervezeti és vezetői történettel ismertetett meg. Tudatosan használom a leginkább bevált vezetői modelleket. 2 – Nyitottság: Széles érdeklődésű vagyok a munkámban és magánemberként is, szeretek asszociatívan közelíteni összetett kérdésekhez. Könnyedén váltok a módszertanok között, akár több irányt is felajánlok a partneremnek. Minden ember/csapat más – ezért mindenkinek más fejlesztési út a legjobb. Nem félek a bizonytalan, ellentmondásokkal teli helyzetektől, az erős érzelmektől, a nehéz témáktól és a „nehéz csapatoktól”. Segítek, hogy meglegyen a változásban szükséges energia, bátorság, biztonság, a céltudatosság és szakmaiság.”
Kassai Éva

Kassai Éva

Rendszerszemléletű master coach & senior tréner

“Minden pozitív változáshoz szükségünk van energiára. Sikereink többnyire csak azon múlnak, megtaláljuk-e azokat az erőforrásokat, amelyek kívánt céljaink elérését támogatják. Én ebben látom a Selfmapping egyik legnagyobb erejét. Módszereimmel együtt lehetővé teszi, hogy klienseim az energiarabló okozatokon való rágódás helyett a pozitív változásokat akadályozó okokra, majd az ezek felszámolását segítő készségeikre, képességeikre fókuszáljanak. Céljaik elérésében az alábbi erőforrásaim segítségével tudom támogatni klienseimet: 10 + éves vezetői, 10 + éves szakmai tapasztalat, 10 + témában kidolgozott és megtartott tréning, 10 + hatékony módszer, 2 coaching területen szerzett végzettség és jártasság master fokozaton: business és management, valamint egészség és életvezetési coach, 10 + pozitív változást támogató személyiségvonás.”
László Zsuzsanna

László Zsuzsanna

Tréner & Business Coach & Mediátor

“A munkám a hivatásom. Mások támogatása, segítése abban, hogy megtalálják azt a pontot, ahol egyensúlyban tudnak lenni önmagukkal és a világgal. Hiszek mind az egyéni és mind a csoportos fejlesztésben. Nagy öröm számomra, haelindulnak a fejlődés útján, Önmaguk megerősítésével vagy gyengeségeik beismerésével. A több mint 10 éves szakmai utamon – trénerként, coachként, mediátorként – törekedtem arra, hogy olyan kulcsokat adjak át, ami segít megerősödni, kiteljesedni és képessé tenni arra az egyént, hogy segítség nélkül haladjon tovább az útján. Egy olyan ajtó táruljon ki előtte, ami meghozza az életében a változást. A Selfmappingben ezért hiszek, mert térképe tükröt mutat és segít megtalálni a legmegfelelőbb útvonalat. Megmutatva azt is, hogy honnan hová jutott el az egyén, a csoport és sikerült e elérni a kívánt egyensúlyt.”
Csoknyay László

Csoknyay László

ECA business és management coach & Tréner

“Több mint 20 éve választottam hivatásomnak a humán tanácsadás területét, ahol közép- és felsővezetők karrierjét követem és támogatom fejvadászként; változásokat, új megoldásokat és felismeréseket facilitálok business & management coachként; agilis szervezetfejlesztést végzek trénerként. -Az elért változás kinek a sikere? Elgondolkodtató kérdés, természetesen közös, de szerintem a klienseim sikere, mert hisznek önmagukban, a bizalmon alapuló, támogató együttműködésben. Rendelkeznek vezetői erényekkel, mert a legnehezebb döntést hozzák meg, mernek változtatni szellemi, testi, lelki szinten eddigi karrierjükön, életükön. -Miért szeretem a Selfmapping tesztet? Könnyen tudok vele helyzetértékelést, cselekvési tervet adni. A klienseim felismerik a stresszorok kezelésének fontosságát és módját. A stressz szintjüket egészséges tartományban tudják tartani, és közben pozitív energiákkal töltődnek fel céljaik felé haladva.”
Durucskó Zoltán

Durucskó Zoltán

Rendszerszemléletű Coach (ECA)

“Coachként elsősorban a munka világában felmerülő problémákkal foglalkozom. A munka-magánélet egyensúly megtalálása, a beragadt pozíciókból történő kiszabadulás éppúgy a profilomba tartozik, mint a mérgező munkatársak kezelése vagy a kiégés elkerülése. A munkámat azzal a küldetéssel végzem, hogy megmutassam, hogy nem szükségszerű feláldozni az egészségünket, vagy a magánéletünket a siker oltárán, van kiút a beragadt pozíciókból, és könnyebben elérhetőek az álmaink, mint gondolnánk, csak valamit másképp kell csinálni, mint eddig csináltunk. A selfmapping remek gyorsítósáv a coaching folyamatban, segítségével hamarabb és pontosabban megtalálhatjuk azokat a területeket, amire fókuszálni fogunk.”

Vad Szilvia

Vad Szilvia

Tréner & Coach & Tanácsadó

“Mindannyian felelősek vagyunk a saját boldogságunkért. Az a küldetésünk, hogy boldogok legyünk. Szenvedélyesen keresem az utakat, a módszereket, a játékos gyakorlatokat, amelyek segítségével megtalálják a boldogság útját az ügyfeleim… A boldogság egyik forrása a flow, a legnagyobb ellensége pedig a kiégés, és ez utóbbi problémával fordulnak leggyakrabban hozzám, ezért különösen elmerültem a következő témákban: flow-kutatás, kiégés megelőzés,  reziliencia, stresszmenedzsment és PCM. A saját élmény alapú, tapasztalati tanulás híve vagyok, hiszen az tud gyökeres változást hozni az életünkbe, ha a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, tehát éljük át a helyzeteket és a hozzá kapcsolodó érzések óriási energiákat képesek felszabadítani, megmozgatni, ez adja a kezdő lökést a változásokhoz.Ám ahhoz, hogy tudjuk, miben célszerű változnunk, szükség van egy iránymutatásra. Ebben tud támogatást nyújtani a Selfmapping rendkívül hatékony módszere. Lerövidíti, pofonegyszerűvé “varázsolja” azt a hosszas átvilágítási folyamatot, amely a valódi probléma, az ok-okozati viszonyok feltárásával a helyes irányvonal kijelöléséhez, és a célok meghatározásához feltétlenül szükséges. Így tudunk a legsikeresebben és a legcélravezetőbben eredményeket elérni, vagyis áttörést hozni – Együtt!”

Miklós Krisztina

Miklós Krisztina

Munka és szervezet szakpszichológus

“Tíz éve dolgozom nagyvállalati közegben. Munkám során leginkább  a HR képviselőivel találkozom, ekkor főként  tanácsadóként lépek fel. Így kiemelten fontos számomra, hogy kellő jártasságot szerezzek a piacon ismerhető eszközökről. Tapasztalatom alapján a Selfmapping segítségével tovább növelhető az az információforrás, ami a humán képzések során segítségül szolgál a szakember számára.”

Kecskés-Tóth Zsuzsanna

Kecskés-Tóth Zsuzsanna

Szervezeti coach – képzési specialista - tréner

“Munkám során a legnagyobb elégedettséggel az tölt el, ha inspirálni tudok másokat a változásra. Mint mentálhigiénikus szemléletű szakember abban segítem a hozzám forduló partnereimet, hogy egyensúlyt tudjanak vinni a mindennapjaikba, jól érezzék magukat a bőrükben. Többféle úton indulhatunk el és az is megtörténhet, hogy menet közben a célunk is változik. Mindez a kölcsönös bizalom, az együttgondolkodás kapcsán alakul ki. Hiszem, hogy a kognitív úton való  fejlesztését csodálatos módon egészítik ki fizikai, mozgásos terápiás módszerek is, megvalósítva a pszichoszomatikus egyensúlyunkat stresszes állapotaink kezelése során.”

Csapatunk jellemzői

LENDÜLETES

Számos határidős feladat miatt a fejlesztés akkor is hátrasorolódhat, ha Ön fontosnak tartja. Velünk lendületesen halad akkor is, ha kevés az ideje! Szakértő csapatunk gyorsan és önállóan dolgozik az akciótervek elkészítésén.

IGÉNYES

Sokféle ok és összefüggés állhat az emberek viselkedése hátterében, amelyeket beavatkozás előtt érdemes tudni. Szakértőink átfogó felmérésre épülő gondos elemzés után tesznek csak javaslatot.

MOTIVÁLÓ

Ön akkor választ minket, ha szeret tisztán látni. Közös tapasztalatunk, hogy így lehet gyorsan és eredményesen haladni. Szakértőink keresik azokat a célokat, amelyek hasznosak egyének és csoportok számára, majd ezek elérésének lépéseit is megtervezik.

INNOVATÍV

Nyitottan keressük az új megoldásokat és a közös gondolkozás lehetőségét. Így alkottuk meg a Selfmapping tesztjét és szoftverét a felhasználók együttműködésével. Biztos szakmai tudás mellett hiszünk az újításban és megújulásban.

Írjon üzenetet nekünk!