A Selfmapping rendelkezik mindazokkal az előnyökkel, melyek a modern tesztfejlesztésben kiaknázhatóak.

  • Megbízható: a fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettünk a statisztikai számításokra, minden faktort többszörösen ellenőriztünk, kizártuk azokat a tételeket, állításokat, melyek hatékonysága megkérdőjelezhető volt.
  • Valid: az egyes faktorokat más, már bizonyítottan jól működő tesztek segítségével ellenőriztünk, és nagy minta alapján állapítottuk meg az átlagokat.
  • Fejlődő: tesztünk folyamatosan fejleszti önmagát – minden egyes új kitöltő értékeit beleszámítjuk az eddigi eredményekbe, ezáltal frissen tartva és bővítve adatbázisunkat.

A Selfmapping struktúrájának kialakítása során HR-es és tréner szakemberek segítségét kértük. A jelenlegi változatba csak azok a faktorok kerültek be, melyek ténylegesen felhasználhatóak a fejlesztés során. Fontos számunkra, hogy jól elkülöníthető, egyértelmű definícióval rendelkező kompetenciákkal dolgozunk.
Az egyes állítások kialakítása pszichológusok segítségével történt. Minden tételnél szakmai vitát folytattunk annak beválóságáról, majd ezt statisztikai próbákkal is ellenőriztük. A végleges tétel listát más kérdőívek, majd item- és faktoranalízis segítségével teszteltük, a szükséges pontokon átalakítottuk, majd ismét ellenőrzés következett.
Vizsgáltuk a válaszok eloszlását, ellenőriztük a validitási és reliabilitási mutatókat. Jelenleg tesztünk minden faktora 0,7-0,9 közötti Cronbach alfa értékkel rendelkezik, megfelel a Khi-négyzet próba és az itemanalízis kritériumainak.